• Wholecut with strap Wholecut with strap Wholecut with strap
  • Wholecut with strap Wholecut with strap Wholecut with strap
  • Wholecut with strap Wholecut with strap Wholecut with strap

Wholecut with strap

Product code:

Out of stock

$4,500,000.00

Wholecut truyền thống nhưng thay vì cột dây kiểu oxford thì được thiết kế thay bằng một quai ngang. Thiết kế lạ này giúp cho phù hợp vói nhiều hoàn cảnh hơn
Out of stock


Wholecut truyền thống nhưng thay vì cột dây kiểu oxford thì được thiết kế thay bằng một quai ngang.

Thiết kế lạ này giúp cho phù hợp vói nhiều hoàn cảnh hơn