• Wholecut with strap Wholecut with strap Wholecut with strap
  • Wholecut with strap Wholecut with strap Wholecut with strap
  • Wholecut with strap Wholecut with strap Wholecut with strap

Wholecut with strap

Product code: 130G441NABL00_1

Stocking

$2,600,000.00

Wholecut truyền thống nhưng thay vì cột dây kiểu oxford thì được thiết kế thay bằng một quai ngang. Thiết kế lạ này giúp cho phù hợp vói nhiều hoàn cảnh hơn


Wholecut truyền thống nhưng thay vì cột dây kiểu oxford thì được thiết kế thay bằng một quai ngang.

Thiết kế lạ này giúp cho phù hợp vói nhiều hoàn cảnh hơn