Leather Footwear Experience

CÁCH PHÂN BIỆT DA THẬT - GIẢ
  •  Namidori Owner
  •  13/ 11/ 2017

Đồ da luôn có giá trị - đẹp và bền, tuy nhiên nếu phải trả tiền cho một món đồ da nhưng lại nhận được loại giả da thì thật đáng tiếc, để tránh mua phải đồ ...

see more  
  •  0
ĐÀN ÔNG VÀ TỨ ĐỔ TƯỜNG
  •  Namidori Owner
  •  13/ 11/ 2017

​ Tứ đổ tường của đàn ông bao gồm: cờ bạc, rượu chè, chích hút và gái gú. Có thể nói là do tuyên truyền nhiều nên cờ bạc và chích hút giảm đáng kể ...

see more  
  •  0